PROMETHEUS

Videos

Flyer

Presentations

Goal

Partners

Kick-Off

Projects

About

Workshops

Kick-off Presentations Kick-off Präsentationen - Kick-off Præsentationer
Jette Ammentorp Prometheus - Prometheus - Prometheus
Thomas Markussen, Peter Krogh Social design as a research method in healthcare Sozialdesign als Forschungsmethodik im Gesundheitssektor Social design som en forskningsmetode i sundhedssektoren
Karen Lindegaard Welfare Tech - welfare Tech - Welfare Tech

PROMETHEUS

EMPOWERING  PATIENTS