PROMETHEUS

Projects

About

Goal

Partners

Kick-Off

Workshops

SLB - Sygehus Lillebaelt

SLB

Lillebaelt Hospital is a large regional hospital that includes five smaller hospitals. The Health Services Research Unit is located at Vejle Hospital, which is the hospital specialized in cancer and other major diseases. The Research Unit is a multidisciplinary unit affiliated to the University of Southern Denmark and the research carried out there is focused on the experiences of the patients, on communication in healthcare, and methods to improve patient-centered care, patient engagement, and communication between patients, relatives and health professionals. The projects are conducted in close cooperation with the patients and clinicians of the departments at Lillebaelt Hospital.

Das Lillebaelt Krankenhaus ist ein großes Regionalkrankenhaus, das fünf kleinere Hospitäler umfasst. Die Forschungsabteilung  für Gesundheitsdienstleistungen gehört zum Vejle Krankenhaus, das sich auf Krebs und andere schwerwiegende Krankheiten konzentriert. Die Forschungsabteilung ist eine multidisziplinäre Einrichtung, die der Süddänischen Universität angeschlossen ist. Sie befasst sich vor allem mit Erfahrungen der Patienten, Kommunikation im Gesundheitswesen, und Methoden zur Verbesserung der patientenzentrierten Pflege, des Engagements der Patienten, und der Kommunikation zwischen den Patienten, den Angehörigen und den Fachleuten des Gesundheitswesens. Die Projekte werden durchgeführt in enger Zusammenarbeit mit den Patienten und dem Klinikpersonal der verschiedenen Abteilungen des Lillebaelt Krankenhauses.

Sygehus Lillebælt er et stort regionalt sygehus, der er fordelt på fem mindre sygehuse. Enhed for Sundhedstjenesteforskning er lokaliseret på Vejle Sygehus, som er det sygehus der er specialiseret i kræft og andre større folkesygdomme. Forskningsenheden er en tværdisciplinær enhed tilknyttet Syddansk Universitet og den forskning der udføres fokusere på det patientoplevede perspektiv, på kommunikation i sundhedsvæsenet og på metoder til at forbedre den patientcentrerede behandling, inddragelse af patienterne i behandlingen og kommunikation mellem patienter, pårørende og sundhedspersonalet. Forskningsprojekterne udføres i et tæt samarbejde med patienter og klinikere fra afdelingerne på hele Sygehus Lillebælt.

PROMETHEUS

EMPOWERING  PATIENTS